Europe

Salgın Modellemeleri, Denendi ve Çuvalladı / COVID-19’u önlemede tam kapanma: Fiyasko / Hastalık Tahmin Modelleri: Gerçek Hayatı Öngöremedi

Bir yıl önce bu hafta dünya, Imperial College London (ICL) üniversitesindeki bir ekibin epidemiyoloji (bulaşıcı hastalıklar bilimi) modellemesine dayanan tam kapanma (lockdown) stratejisini uygulamaya...

2021 Devrim Yılı mı Olacak?

COVID-19 salgınının hemen ardından, küresel ölçekte eşi görülmemiş sosyoekonomik zorluklar ortaya çıktı; ve bunlara hükümet tarafından zorla kapatmalar, hükümet yolsuzluğu, eşitsizlik ve iklim değişikliğine...

Teknokratlar Her Yerde: Siyasi Kurtarıcılar Olarak Merkez Bankacıları

"Teknokrat" kelimesi özgürlükçü kalabalıklar tarafından nadiren kullanılır. Bu kelime tüm ulus adına bir şekilde doğru kararları almak için teknik uzmanları kullanan bir bürokrasi fikrini...

Evden Çalışma Ekonomisi

Hükümetler tarafından COVID-19'un yayılmasını yavaşlatmak maksadıyla katı bir şekilde dayatılan kapanma uygulamaları, gezegenin dört bir yanında giderek daha fazla insanı "evden çalışma" düzenine zorlamaya...

Avrupa demokrasisi ölüyor – Mike’ın blogu

Birkaç yıl süren kararsızlığın ardından, sanki Britanya'daki olaylar hızla bir çözüme doğru ilerliyormuş gibi geliyor. Ne yazık ki bu çözüm, dünyanın en eski demokrasisinin...