FAŞİZM MASKEYLE GERİ DÖNECEK

Article by Robert Aro
Ocak 26, 2021
FAŞİZM MASKEYLE GERİ DÖNECEK

Başkan Joe Biden, göreve başlar başlamaz idari kararnamelerle yeni yönetimin kararlarını uygulamaya başladı. Pek çoğu koronavirüsle ilgili olan bu kararnameler, aslında Biden’ın, başkanlığının ilk yüz gününde koronavirüs bahanesiyle kişisel özgürlüklere karşı saldırıya geçmeye odaklanacağı yönündeki vaadini yerine getirdiğini gösteriyor. 

Biden kararnamelerinden biri, federal bir binada veya federal topraklarda bulunan herkese maske takmayı ve sosyal mesafeyi zorunlu kılma yetkisi içeriyor. Bu uygulamalar, herhangi bir yerde “görev başındaki” federal çalışanlar ve federal çalışan kapsamına giren ordu mensupları için de geçerlidir. Peki ABD askerlerinin “demokrasi getirdiği veya getireceği” Afganistan, Irak ve diğer ülkelerin vatandaşları şehirlerinde boy gösteren askerlerin maske taktıklarını ve sosyal mesafe uyguladıklarını görmekten mutlu olacaklar mı?

Biden’ın bir diğer kararnamesi, yolcuları uçak, tren ve diğer toplu taşıma araçlarında maske takmaya zorluyor.

Ancak Biden’ın maske yönergesi, bilimin izinden gideceği yönündeki taahhüdüyle çelişmektedir. Çünkü araştırmalar, maske takmanın koronavirüsün yayılmasını önlemede etkili olduğu şeklinde bir sonuca varmamıştır. Tam aksine, düzenli olarak maske takmak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Biden’ın maske yönergesi esasen anayasal açıdan bir yetki gaspı teşkil etmektedir. Bazıları, bu yönergelerin federal hükümetin eyaletler arası ticareti düzenleme konusundaki anayasal yetkisinin bir tezahürü olduğunu savunuyor. Ancak anayasa, eyaletler arası ticareti düzenleme yetkisini başkana değil Kongre’ye vermiştir. Başkan, Kongre tarafından kabul edilen bir yasa olmaksızın eyaletler arası ticarete ilişkin idari düzenleme yapma yetkisine sahip değildir. Bu ülkenin kurucuları, yasama yetkisini münhasıran Kongre’ye vermiştir ve günümüzde başkanların “tek bir imzayla” yasa çıkardıklarını görseler dehşete kapılırlardı. 

Bir diğer önemli husus ise, Ticaret Yasası’nın, federal hükümete geniş kapsamlı bir idari kararname çıkarma yetkisi vermediği gerçeğidir. Ticaret Yasası, ABD hükümetine insanları maske takmaya zorlama gibi yetkiler vermediği gibi sadece Kongre’nin eyaletler arasındaki serbest ticareti korumasını güvenceye almayı hedeflemektedir.

Biden ayrıca, koronavirüsle mücadelede gerekli aşı, test ekipmanı ve diğer malzemelerin temini için Savunma Amaçlı Üretim Yasası’nı yürürlüğe koymayı öngören bir kararname imzaladı. Savunma Amaçlı Üretim Yasası, başkanın, devlet için üretim yapmalarını sağlamak amacıyla özel sektöre üretim planlarını değiştirme ve mevcut sözleşmelerini ihlal etme talimatında bulunabilmesini teminen tam anlamıyla diktatörlük yetkisi veren bir Soğuk Savaş kalıntısıdır.

Biden’ın bugüne kadar yürürlüğe koyduğu maske ve sosyal mesafe uygulamaları, hükümetin özel sektör üzerindeki kontrolü ve Amerikan vatandaşlarının “temaslarının takibi” dahil çeşitli yetkilere sahip yeni bir “Halk Sağlığı Görev Gücü” oluşturulması gibi bazı idari kararlar anayasal bir cumhuriyetten değil, faşist bir hükümetten beklenebilecek türden kararlardır.

Birçok destekçisi tarafından demokrasiyi faşist Trump’tan kurtaran kişi olarak gösterilen Joe Biden, halk sağlığını korumakla hiçbir ilgisi olmayan faşizan tedbirleri hayata geçirmek için bir gün bile bekleyemedi. Biden’ın, federal hükümetin yetkilerini genişletmek ve özgürlüklerimizi daha da kısıtlamak için “iklim değişikliği” ve “iç terörizm” gibi yapay krizleri kullanacağı konusunda şüphe bulunmamaktadır. Biden yönetiminde faşizm sadece bir Amerikan bayrağı taşımayacak, bir de maske takıyor olacak.

Bu makalenin Sesli Sürümünü dinleyin.